spinPLACE

centrum kreatywności i coworkingu

Aktualności

hero

Dzień Otwarty spinPLACE

Dzień Otwarty spinPLACE! Bezpłatne szkolenia, warsztaty oraz spotkania z pracodawcami! Zapraszamy już 5 czerwca 2024 r. do przestrzeni spinPLACE. Wydarzenie ma na celu pokazanie obiektu spinPLACE – centrum kreatywności i…
centrum2

Spotkanie „Niebezpieczne randki”

Zapraszamy studentki do udziału w spotkaniu „Niebezpieczne randki”, które poprowadzi Ekspertka z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.  Temat: „Niebezpieczne randki” – jak rozpoznać, jak się bronić, jak reagować. Psychologiczne aspekty…

O NAS

Idea spinPLACE powstała w Uniwersytecie Śląskim z marzenia o kompleksowym wsparciu przedsiębiorczości, pomysłowości i aktywności pracowników naukowych, studentów, doktorantów i mieszkańców regionu oraz o stworzeniu miejsca, w którym w przyjaznym otoczeniu można wspólnie z innymi swobodnie rozwijać własne pomysły i pasje, uczyć się współpracy, projektowania, szukać inspiracji i rozwiązań. A wszystko to w ciągłym kontakcie z przedstawicielami biznesu, samorządu terytorialnego i trzeciego sektora. Służyć temu będzie bieżąca działalność jednostek zlokalizowanych w spinPLACE, projekty oraz inicjatywy: Silesia Design School, Spin Business Accelerator, Start-ups Mill, 3D Prototyping Centre, R&D Fuse, Science Cafe.

w ramach spinPLACE funkcjonują m.in.:

Biuro Współpracy z Gospodarką

Biuro Współpracy z Gospodarką (BWG) zajmuje się animowaniem współpracy środowiska naukowego z biznesem, promocją Uniwersytetu w otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz wzmacnianiem kompetencji środowiska akademickiego w zakresie przedsiębiorczości i komercjalizacji wiedzy. BWG działa jako odpowiednik centrum transferu wiedzy i technologii, animuje projekty B+R oraz sieciuje Uniwersytet w krajowych i międzynarodowych konsorcjach ukierunkowanych na przedsiębiorczość i transfer technologii.

Biuro Karier

Biuro Karier (BK) działa z myślą o studentach i absolwentach Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy. Celem Biura Karier jest szeroko pojęte wspieranie rozwoju ich kariery zawodowej — zadania te realizowane są zarówno poprzez indywidualne formy wsparcia, tj. poradnictwo zawodowe (w ramach którego możliwe są także konsultacje dokumentów aplikacyjnych i próbne rozmowy kwalifikacyjne) oraz coaching kariery, jak i poprzez wsparcie grupowe obejmujące szeroką ofertę szkoleń i warsztatów rozwijających umiejętności interpersonalne oraz zawodowe.

Pracodawcy natomiast mogą zaistnieć w świadomości studentów i absolwentów poprzez angażowanie się w różne formy współpracy z Biurem Karier, m.in. wystawianie stoisk promocyjnych na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Śląskiego, udział w targach kariery czy też organizację spotkań informacyjno-rekrutacyjnych dla naszych studentów i absolwentów. Biuro Karier pomaga również w poszukiwaniu wykwalifikowanej kadry, umożliwiając korzystanie z bezpłatnego serwisu z ofertami pracy, praktyk i staży pod adresem www.biurokarier.edu.pl.

Biuro Rzeczników Patentowych

Biuro Rzeczników Patentowych (BRP) zapewnia kompleksową obsługę procesu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej Uniwersytetu, która obejmuje kwalifikację przedmiotów własności przemysłowej do ochrony, przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego RP i w procedurach międzynarodowych oraz utrzymywanie ochrony w mocy.

SPIN-US Sp. z o.o. – spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego

SPIN-US Sp. z o.o. została powołana w 2014 roku w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych i technologii opracowanych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach poprzez inicjację współpracy na linii nauka-biznes-samorząd.

Śląskie Centrum Wody

Międzywydziałowy zespół prowadzący działalność badawczą, rozwojową, wdrożeniową, popularyzatorską i dydaktyczną związaną z wodami i gospodarką wodną.

Centrum Badawcze GAME LAB

Wiodącym tematem jest projektowanie i badanie wirtualnych środowisk o wielorakim przeznaczeniu. Centrum prowadzi badania we współpracy z przemysłem kreatywnym oraz ośrodkami akademickimi realizującymi dydaktykę i badania związane z problematyką gier artystycznych i edukacyjnych oraz serious games, a także innymi eksperymentalnymi działaniami i projektami artystyczno-badawczymi na styku nauki, sztuki oraz technologii.

Centre for Biomass Energy Research and Education

Centrum prowadzi wieloaspektowe badania na płaszczyźnie międzynarodowej w kierunku wpływu spalania i zgazowania biomasy na zanieczyszczenie powietrza oraz presji utylizacji biokomponentów wraz z procesami przeróbki surowców naturalnych i chemii materiałowej na zdrowie ludzkie.

 Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

Prace realizowane przez Obserwatorium przyczyniają się do dynamicznego, a jednocześnie zrównoważonego rozwoju górnośląskiego obszaru metropolitalnego. Rolą świata nauki, a w szczególności Uniwersytetu, jest służenie społeczeństwu, w tym władzy publicznej, poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy pozwalającej na kreowanie i realizowanie efektywnych polityk publicznych. Uniwersytet Śląski wypełnia tę rolę starając się aktywnie reagować i antycypować nadchodzące zmiany.

 Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów

Budowanie przewagi konkurencyjnej regionu poprzez rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego to główne zadanie Obserwatorium, w którym działają: Uniwersytet Śląski – lider konsorcjum wraz z partnerami, którymi są: Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Instytut Metali Nieżelaznych oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN. Jednostka powstała w 2014 roku w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych koordynowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 Śląskie Obserwatorium Edukacyjne

Inicjatywy

Science Café

Arena licznych wykładów, prelekcji,  prezentacji, pokazów,  wystaw, seansów, spotkań autorskich i motywacyjnych i tym podobnych. Przestrzeń Science Cafe ma być różnorodna pod względem doboru tematów, prelegentów, prowadzących i z czasem przekształcić się w najciekawsze forum wymiany myśli wokół spraw przedsiębiorczości, innowacji, istotnych spraw i wyzwań społecznych.

Inicjatywy

3D prototyping Centre

To zaplecze technologiczne spinPLACE. Platforma łącząca bazę technologiczną, doświadczenia inżynierskie oraz kreatywność umożliwiająca generowanie rozwiązań z zakresu najdynamiczniej rozwijających się obszarów technologicznych oraz miejsce, gdzie powstawać mogą prototypy.  W strukturze centrum zintegrowane zostaną kompetencje produkcyjne z zakresu m.in. mechaniki, elektroniki, informatyki, inżynierii materiałowej czy systemów teleinformatycznych.

W ramach działalności centrum planowana jest akademia prototypowania obejmująca cykl szkoleń tematycznych z procesów drukowania addytywnego na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym.

Inicjatywy

R&D Fuse

Swoboda organizowania spotkań i wspólnej pracy nad zadaniami grupowymi, problemami projektowymi, koncepcjami, aktualnymi zagadnieniami kierowana głównie do studenckich kół naukowych i nieformalnych grup zainteresowań. Prace będą realizowane w sposób nieskrępowany i niekierowany lub pod nadzorem czy też w konsultacji z obecnymi na miejscu trenerami i instruktorami.

W ramach inicjatywy organizowane będą cykliczne warsztaty z: modelowania biznesowego, Service Design – Projektowania Usług Publicznych, Design Thinking – Projektowania Produktów oraz z zakresu wyceny własności intelektualnej i prawnej na potrzeby transferu technologii.

Inicjatywy

SILESIA DESIGN SCHOOL

Filar spinPLACE poświęcony teorii i praktyce projektowania usług, produktów oraz inicjatyw społecznych z uwzględnieniem potrzeb użytkownika końcowego lub grupy użytkowników i obywateli tzw. design thinkingu.

Silesia Design School obejmuje wsparcie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii oraz w wypracowywaniu konkretnych efektów wdrożeniowych. Realizacja tych celów będzie mieć miejsce poprzez bank wyzwań społecznych oraz cykliczne spotkania w formule science to business.

Inicjatywy

Start-ups Mill

Wsparcie dla świeżo założonych biznesów lub inicjatyw tuż przed prawną formalizacją działalności gospodarczej,  oraz opieką nad nimi w pierwszym okresie działalności. Obejmuje wsparcie marketingowe, handlowe, prawnicze, projektowe techniczne itp. oraz zaangażowanie mentorów, ekspertów biznesowych, aniołów biznesu i inwestorów angażujących się w rozwój najlepszych start-upów w zamian za prawa do udziałów.

Start-ups mill to przede wszystkim spotkania tematyczne w formule hybrydowej – Mentor Club mające na celu podniesienie poziomu wiedzy w zakresie przedsiębiorczości oraz procesu ochrony własności intelektualnej.

Inicjatywy

Spin Business Accelerator

Wiązka działań poświęcona kreowaniu i wsparciu projektów  dążących do opracowania i  wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, usług i technologii oraz łączeniu popytu i podaży między sektorem biznesu a nauką w sposób, aby realizowane badania odpowiadały na bieżące i realne wyzwania przedsiębiorców.

Uczestnicy Acceleratora mogą liczyć na dostęp do szerokiej kadry ekspertów naukowych, samorządowych, gospodarczych oraz do najnowocześniejszego sprzętu  niezbędnego do realizacji prac.

Na inicjatywę składają się: Szkoła przedsiębiorczości i projektowania oraz punkt konsultacyjny przedsiębiorczości akademickiej, mające na celu stworzenie przyjaznego środowiska do pierwszego kontaktu na płaszczyźnie nauka-biznes, podnoszenie kompetencji, stworzenie możliwości stworzenia pierwszego portfolio zaprojektowanych rozwiązań dla realnie istniejącej firmy.

Przestrzenie spinPLACE

Sale konferencyjne

Sala konferencyjna B

Liczba miejsc: 22

Wyposażenie: sprzęt multimedialny

Sala konferencyjna A

Liczba miejsc: 31

Wyposażenie: sprzęt multimedialny


Możliwość złączenia w jedną dużą salę (Liczba miejsc 53)

Chat point

Przestrzeń otwarta

Liczba miejsc: 15


Cafe Operacyjna – coworking, networking

Liczba miejsc: 85

Przestrzeń otwarta

Klub Rawa

Liczba miejsc: 75

Wyposażenie: aneks kuchenny, sprzęt multimedialny, nagłośnienie

Scale-up

Liczba miejsc: 20

Wyposażenie: sprzęt multimedialny

Klub profesorski

Liczba miejsc na antresoli: 15

Liczba miejsc na parterze: 15

Boardroom

Liczba miejsc: 15

Wyposażenie: aneks kuchenny, sprzęt multimedialny

Wejście główne

spinPLACE jest dostępnym dla całej społeczności akademickiej i jej otoczenia miejscem wspierania współpracy i innowacji dla Uniwersytetu Śląskiego, a także Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki. Przestrzeń spinPLACE umożliwi korzystanie między innymi z przestrzeni networkingowych, konferencyjnych, a także miejsc spotkań pozwalających na organizację różnego rodzaju wydarzeń i inicjatyw. Pytania dotyczące możliwości rezerwacji i korzystania ze spinPLACE prosimy przekazywać na adres e-mail: transfer@us.edu.pl. Szczegółowe zasady udostępniania przestrzeni zostaną przedstawione w najbliższym czasie.

O PROJEKCIE

Siedziba spinPLACE to dawny budynek Narodowego Banku Polskiego przy ul. Bankowej 5 w Katowicach. Przebudowa i odnowienie pomieszczeń budynku oraz jego zewnętrznej elewacji wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zrealizowane zostało w ramach projektu „spinPLACE — centrum kreatywności i coworkingu”. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów uwzględnionych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020 między innymi poprzez stymulowanie zrównoważonego rozwoju regionu oraz propagowania działań opartych na myśleniu projektowym i podejmowanych przez: studentów, absolwentów, pracowników naukowych, a także przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie 1.4  Wsparcie ekosystemu innowacji poddziałanie: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji

INAUGURACJA

Oficjalne otwarcie centrum kreatywności i coworkingu spinPLACE odbyło się we wtorek 27 lutego 2024 roku.
Zapraszamy do współtworzenia tego miejsca, przestrzeni networkingu, współtworzenia i promocji potencjału badawczego oraz gospodarczego regionu.

O nas

zespół

JOHN JACKOVSCKI

Prezes Zarządu

Parker williams

Członek Zarządu

JOHN JACKOVSCKI

Broker technologii